Skip to Content


User's Manual (Heb)

עזרה לשתמש


1. חיפוש מוצר/שירות:

מבוצע ע"י הכנסת מילת מפתח או חלק ממנה לתוך שורת החיפוש, בחירת אפשרות
Product & Service Search ולאחר סימון הקריטריונים הרלוונטיים תחת אפשרות חיפוש מוצר/שירות.
לביצוע => לחיצה על Go.

Fill the Search Field=>Search for Products/Services=>checkbox signing => Go

2. חיפוש משתמש:

מבוצע ע"י הכנסת מילה או חלק ממנה לתוך שורת החיפוש, בחירת אפשרות Member Search, בחירת קבוצת משתמש וסימון הקריטריונים הרלוונטיים.
לביצוע => לחיצה על Go.
Fill the Search Field=>Member Search=>Select In:=> checkbox signing=> Go

3. חיפוש יצרן:

מבוצע ע"י הכנסת מילה או חלק ממנה לתוך שורת החיפוש ובחירת אפשרות Manufacturers Search.
לביצוע => לחיצה על Go.
בתוצאת החיפוש יופיעו שם היצרן והחברה המקומית שמייצגת אותו.
Fill the Search Field=>Manufacturers Search/Fill the Search Field=> Go

4. חיפוש קטגוריות רפואיות:

מבוצע ע"י הכנסת מילת מפתח או חלק ממנה לתוך שורת החיפוש ובחירת הקריטריונים הרלוונטיים מתוך תיבת הבחירה Medical Categories Search. לביצוע הקלק Go.
Fill the Search Field=> Medical Categories Search/Fill the Search Field=> Go

5. עריכת מידע אישי:

מעדכן מידע אישי כולל שינוי סיסמה.
דרך: My Account/Edit Profile/Modify Record

(למשתמשים רשומים בלבד).

6. עריכת מידע על נציגות ויצרנים:

דרך: My Account/Edit Profile/placing the names of manufacturers/Modify Record

(למשתמשים רשומים בלבד).

7. תאור מורחב(אנגלית) - :Extended Description

הכנסת טקסט רגיל בשפה האנגלית, הטקסט יופיע בעמוד האישי של המשתמש.
דרך: My Account/Edit Profile/Modify Record

(למשתמשים רשומים בלבד).

8. תאור מורחב(עברית):

כמו ב 7, אבל בעברית.
דרך: My Account/Edit Profile/Modify Record
(למשתמשים רשומים בלבד).

9. עריכת מידע על תחומי הפעילות:

מאפשר להוסיף למשתמש מידע (תווית) אודות תחומי פעילותו ושרותים אותם מציע, מבוצע ע"י סימון מתאים בשדות פעילות.
My Account/Edit Activities/לחיצה על קטגוריות/סימון תחומי עיסוק ותת קטגוריות / דרך: שמירה ע"י => Save .
(למשתמשים רשומים בלבד)

10. עריכת מידע על מוצר:

מאפשר להכניס/לשנות קטלוג מוצרים ברצף או ע"י שליחת טבלת אקסל לאדמיניסטרטור.
My Account /Edit Products/New Product Record/דרך: עריכת פרופיל המוצר ע "י מילוי השדות /שמירה ע "י לחיצה => Add New Record.
או דרך: Download the excel table format /Edit Products/ My Account
או עריכת מידע על מוצר קיים דרך: לחיצה על /Edit Products/ My Account

(למשתמשים רשומים בלבד).

11. שליחת מידע על מוצר:

 מאפשר שליחת רשימת המוצרים כולל פעילות והוראות לקבוצת משתמשים ע"י סימון המוצרים מוקדם והקלקה על כפתור שלח מידע על מוצרים לחברי ישראמד.
דרך: /Edit Products/Send Products Info to IsraMed Members My Account

(למשתמשים רשומים בלבד).

12.המסנג'ר של שרת ישראמד:

 מאפשר שליחת/החלפת הודעות ומסמכים אינטראקטיביים - בקשות להצעות מחיר, הצעות מחיר, הזמנות , שליחת מידע על מוצרים דרך מערכת הדואר הפנימית, שרת הדואר, שרת ה SMS, שרת הפקס. הנ"ל מתאפשר בעת ובעונה אחת או בנפרד או בכל צירוף אחר. (למשתמשים רשומים בלבד).

13. עצוב אישי על העמוד האישי:

 מאפשר להכניס כל עצוב אישי של HTML לעמוד האישי של משתמש הן ע"י האדמיניסטרטור או התכנון ע"י המשתמש, אבל רק האדמיניסטרטור יוכל להכניס את הקוד. אפשר יהיה לקשר כל הפורמטים לשרת ישראמד ולשמור: מסמכים, פרזנטציות, תקנים, תמונות, הוראות שימוש, קבצי מולטימדיה וכו'

14. מערכת דואר פנימית:
 מאפשרת שליחה/קבלה/שמירה של הודעות פרטיות ומסמכי שרת אינטראקטיביים (בקשות להצעות מחיר, הצעות מחיר, הזמנות , עדכוני מידע על מוצרים) בתוך מרחב שרת ישראמד.(למשתמשים רשומים בלבד).
(למשתמשים רשומים בלבד).

15. שרת הדואר האלקטרוני:
מאפשר משלוח הודעות פרטיות ומסמכי שרת אינטראקטיביים (בקשות להצעות מחיר, הצעות מחיר, הזמנות , עדכוני מידע על מוצרים) לדוא"ל של המשתמש הנדרש. (למשתמשים רשומים בלבד).

16. שרת ה SMS:
 מאפשר משלוח הודעות SMS קצרות של בקשות להצעות מחיר, הצעות מחיר והודעות פרטיות לטלפון הסלולרי של המשתמש. יתבצע רק אחרי בקשה מפורשת של המשתמש לקבלת השירות מחברת ישראמד אינפו ומופעל על ידו. השירות מאפשר משלוח הצעות מחיר ובקשות להצעות מחיר.
(למשתמשים רשומים בלבד).

17. שירות הפקס:
 מאפשר משלוח בקשות להצעת מחיר, הצעות מחיר והזמנות למשתמש באמצעות הפקס. יתבצע רק אחרי בקשה מפורשת של המשתמש לקבלת השירות מחברת ישראמד אינפו ומופעל על ידו. השירות מאפשר משלוח הצעות מחיר ובקשות להצעות מחיר.
(למשתמשים רשומים בלבד).

18. החלפת הצעת מחיר למוצר:
 מבוצע ע"י סימון המוצרים שנמצאו בתהליך החיפוש כפי שתואר לעיל או ע"י חיפוש בקטלוג החברה ואז לחיצה על כפתור שלח בקשה להצעת מחיר. (למשתמשים רשומים בלבד).

19. שירות משלוח  לרשימת תפוצה כולל 2 אפשרויות.
אפשרות 1: שליחת פרסום/מידע על מספר מוצרים.
דרך:
My Account/Edit Products/סימון מוצרים/Send Products Info to IsraMed Members/ עריכת טופס בקשה/סימון נמענים/ שליחה ע "י => Send Products Info to IsraMed Members

אפשרות 2: בקשה להצעת מחיר על מספר מוצרים:


סימון מספר מוצרים אחרי חיפוש/ Send Quotation Request לחיצה על /עריכת טופס בקשה /
שליחה ע "י => Send Quotation Request.
: (למשתמשים רשומים בלבד).

20. הכנסת לוגו/תמונה:
מאפשר משלוח לוגו או תמונות.
(למשתמשים רשומים בלבד).

21. ניהול ושליטה ב- Meta tags

מאפשר קדום עצמי של כל מידע אישי של המשתמש  במנועי חיפוש חיצוניים כמו Google, Yahoo ואחרים ע"י המשתמש.
(למשתמשים רשומים בלבד).